Danh mục: Vinh - Bắc Cạn - Cao Bằng - Lạng Sơn - Vinh

VINH – BẮC KẠN – CAO BẰNG – LẠNG SƠN – VINH

VINH – BẮC KẠN – CAO BẰNG – LẠNG SƠN – VINH

Điểm khởi hành : Vinh

Ngày khởi hành : 5 ngày/4 đêm

Lịch trình : VINH – BẮC KẠN – CAO BẰNG – LẠNG SƠN – VINH

Giá tour: Liên hệ

Thời gian: 5 ngày/4 đêm

Phương tiện: Xe du lịch chất lượng cao

Khách sạn:

VINH - HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - SƠN LA- VINH

VINH - HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - SƠN LA- VINH

Điểm khởi hành : Vinh

Ngày khởi hành : 05 ngày/04 đêm

Lịch trình : VINH - HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - SƠN LA- VINH

Giá tour: Liên hệ

Thời gian: 05 ngày/04 đêm

Phương tiện: Xe ô tô du lịch

Khách sạn: