Danh mục: Vinh - Sài Gòn - Phú Quốc - Vinh

TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc

TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc

Điểm khởi hành : Vinh

Ngày khởi hành : 4 ngày/3 đêm

Lịch trình : TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc

Giá tour: Liên hệ

Thời gian: 4 ngày/3 đêm

Phương tiện: Máy bay - xe du lịch

Khách sạn:

VINH-VŨNG CHÙA-CÙ LAO CHÀM-BÀ NÀ- NGŨ HÀNH SƠN-HỘI AN- THÀNH CỔ

VINH-VŨNG CHÙA-CÙ LAO CHÀM-BÀ NÀ- NGŨ HÀNH SƠN-HỘI AN- THÀNH CỔ

Điểm khởi hành : Vinh

Ngày khởi hành : 5 ngày/4 đêm

Lịch trình : VINH-VŨNG CHÙA-CÙ LAO CHÀM-BÀ NÀ- NGŨ HÀNH SƠN-HỘI AN- THÀNH CỔ

Giá tour: Liên hệ

Thời gian: 5 ngày/4 đêm

Phương tiện: Xe du lịch

Khách sạn: